31 marca 2020 (Wtorek)
C Baran
(21.03 - 19.04)
Ernest Hemingway

Cytaty Ernesta Hemingwaya

Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.

Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.

Kot jest najlepszym anarchistą.

Kot jest najlepszym anarchistą.

Głupio jest nie mieć nadziei.

Głupio jest nie mieć nadziei.

Pot­rze­ba dwóch lat, aby nau­czyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nau­czyć się milczeć.

Pot­rze­ba dwóch lat, aby nau­czyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nau­czyć się milczeć.

Śmierć powinno się brać jak aspirynę.

Śmierć powinno się brać jak aspirynę.

Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.

Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.

Je­dynie ci kochan­ko­wie mogą o so­bie za­pom­nieć, którzy niedos­ta­tecznie się kocha­li, by się znienawidzić.

Je­dynie ci kochan­ko­wie mogą o so­bie za­pom­nieć, którzy niedos­ta­tecznie się kocha­li, by się znienawidzić.

We­sołość jest rodza­jem odwagi.

We­sołość jest rodza­jem odwagi.

Każdy dzień jest nowym dniem.

Każdy dzień jest nowym dniem.
Załaduj więcej

Ja taki stary. Co będzie żył aż do śmierci.

Ja taki stary. Co będzie żył aż do śmierci.

Ale człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.

Ale człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.

In­te­ligen­tni ludzie są często zmusza­ni do pi­cia, by bez­kon­flik­to­wo spędzać czas z idiotami.

In­te­ligen­tni ludzie są często zmusza­ni do pi­cia, by bez­kon­flik­to­wo spędzać czas z idiotami.

Nie jest tchórzostwem poznać się na tym, co głupie. Ani nie jest głupie poznać się na tchórzostwie.

Nie jest tchórzostwem poznać się na tym, co głupie. Ani nie jest głupie poznać się na tchórzostwie.

Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.

Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.

Smu­tek roz­proszy się jak słońce wsta­nie. On jest jak mgła.

Smu­tek roz­proszy się jak słońce wsta­nie. On jest jak mgła.

Umieranie jest straszne tylko wtedy, kiedy trwa długo i jest tak bolesne, że upokarza człowieka.

Umieranie jest straszne tylko wtedy, kiedy trwa długo i jest tak bolesne, że upokarza człowieka.

Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. 

Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. 

Kobiety potrafią być takimi fajnymi przyjaciółmi. Strasznie fajnymi. Przede wszystkim trzeba być zakochanym w kobiecie, żeby mieć podstawy przyjaźni.

Kobiety potrafią być takimi fajnymi przyjaciółmi. Strasznie fajnymi. Przede wszystkim trzeba być zakochanym w kobiecie, żeby mieć podstawy przyjaźni.

Podejmując walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i morzem.

Podejmując walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i morzem.