26 stycznia 2020 (Niedziela)
A Wodnik
(20-01 - 18-02)
Arthur Schopenhauer

Cytaty Arthura Schopenhauera

Jeśli potrafimy w przeciwniku zrodzić poczucie, że prawdziwość jego przekonania wielce byłaby dla niego samego szkodliwa, porzuci je tak szybko jak nieopatrznie złapane gorące żelazo.

Jeśli potrafimy w przeciwniku zrodzić poczucie, że prawdziwość jego przekonania wielce byłaby dla niego samego szkodliwa, porzuci je tak szybko jak nieopatrznie złapane gorące żelazo.

Chcąc samoluba skłonić do uczynków mających na celu dobro bliźniego, trzeba weń wmówić, że zmniejszenie cudzych cierpień może być z korzyścią dla niego samego.

Chcąc samoluba skłonić do uczynków mających na celu dobro bliźniego, trzeba weń wmówić, że zmniejszenie cudzych cierpień może być z korzyścią dla niego samego.

Cnota skromności, jest wynalazkiem wątpliwej wartości, na użytek łajdaków.

Cnota skromności, jest wynalazkiem wątpliwej wartości, na użytek łajdaków.

Jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka – ich łagodne, spokojne cieszenie się chwilą obecną.

Jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka – ich łagodne, spokojne cieszenie się chwilą obecną.

Ożenić się to jest pozbyć się połowy swoich praw i podwoić w zamian swoje obowiązki.

Ożenić się to jest pozbyć się połowy swoich praw i podwoić w zamian swoje obowiązki.

Każde pożegnanie ma coś ze śmierci, każde ponowne spotkanie – coś ze zmartwychwstania.

Każde pożegnanie ma coś ze śmierci, każde ponowne spotkanie – coś ze zmartwychwstania.

Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.

Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.

Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście.

Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście.

Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, lecz żadne wykształcenie zdrowego rozsądku.

Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, lecz żadne wykształcenie zdrowego rozsądku.

Suma cierpień przewyższa u człowieka znacznie sumę rozkoszy.

Suma cierpień przewyższa u człowieka znacznie sumę rozkoszy.
Załaduj więcej

Życie biegnie wahadłowym ruchem miedzy bólem i nudą, a są to faktycznie jego ostateczne składniki.

Życie biegnie wahadłowym ruchem miedzy bólem i nudą, a są to faktycznie jego ostateczne składniki.

Lecz tak jak na kuli ziemskiej wszędzie jest góra, tak też formą wszelkiego życia jest teraźniejszość.

Lecz tak jak na kuli ziemskiej wszędzie jest góra, tak też formą wszelkiego życia jest teraźniejszość.

Muzyka jest kąpielą duszy zmywającą z niej wszelką nieczystość.

Muzyka jest kąpielą duszy zmywającą z niej wszelką nieczystość.

Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.

Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.

Nawet to, co najbardziej przypadkowe, jest w ostatecznym rachunku koniecznością.

Nawet to, co najbardziej przypadkowe, jest w ostatecznym rachunku koniecznością.

Piękno jest otwartym listem polecającym, który z góry zdobywa dla nas serca.

Piękno jest otwartym listem polecającym, który z góry zdobywa dla nas serca.

Mnie np. filozofia moja nigdy nie przyniosła zysku, ale bardzo wiele mi zaoszczędziła.

Mnie np. filozofia moja nigdy nie przyniosła zysku, ale bardzo wiele mi zaoszczędziła.

Czego twój wróg nie powinien wiedzieć, nie mów przyjacielowi.

Czego twój wróg nie powinien wiedzieć, nie mów przyjacielowi.

Gniewu ani nienawiści nie wolno okazywać nigdy inaczej niż czynem.

Gniewu ani nienawiści nie wolno okazywać nigdy inaczej niż czynem.

Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet, jest ginekolog.

Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet, jest ginekolog.