22 kwietnia 2024 (Poniedziałek)
D Byk
(20.04 - 22.05)
Adam Mickiewicz

Cytaty Adama Mickiewicza

Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
Niż mędrca szkiełko i oko.

Czucie i wiara silniej mówi do mnie, Niż mędrca szkiełko i oko.

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.

Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
temu człowiek nic nie pomoże.

Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam, czego rozum nie złamie.

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; Łam, czego rozum nie złamie.

Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.

Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.

Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!

Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!

Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić,
A bez naszej pomocy nie może nas zbawić.

Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić, A bez naszej pomocy nie może nas zbawić.

I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, A com widział i słyszał w księgi mieściłem.

I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, A com widział i słyszał w księgi mieściłem.

Bo serce nie sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.

Bo serce nie sługa, nie zna, co to pany, I nie da się przemocą okuwać w kajdany.

Kto marzeń tknięty chorobą,
Sam własnej sprawca katuszy.

Kto marzeń tknięty chorobą, Sam własnej sprawca katuszy.
Załaduj więcej

Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga:
W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga!

Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga: W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga!

Ten może deptać węże, głaskać lwy i tury,
Kto wyrwał z siebie żądło, rogi i pazury.

Ten może deptać węże, głaskać lwy i tury, Kto wyrwał z siebie żądło, rogi i pazury.

Pomoc, której kapitaliści użyczają klasie robotniczej, należy uważać za ustępstwo wydarte egoizmowi przez postęp ludzkości, a nie za akcję płynącą z miłości chrześcijańskiej.

Pomoc, której kapitaliści użyczają klasie robotniczej, należy uważać za ustępstwo wydarte egoizmowi przez postęp ludzkości, a nie za akcję płynącą z miłości chrześcijańskiej.

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

I postać twoją widzieć lękam się i żądam.

I postać twoją widzieć lękam się i żądam.

Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim
W jednej chwili, a życiem nie naprawi długim!

Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim W jednej chwili, a życiem nie naprawi długim!

Nie bój się krytyki, ale pochwały lękaj się bardzo.

Nie bój się krytyki, ale pochwały lękaj się bardzo.

Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.
Długo serce młodzieńca proste i dziewicze
Chowa wdzięczność za pierwsze miłości słodycze!

Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni, W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni. Długo serce młodzieńca proste i dziewicze Chowa wdzięczność za pierwsze miłości słodycze!

Kochajmy się, ale tak - z osobna.

Kochajmy się, ale tak - z osobna.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem.

Wasze Cytaty Adama Mickiewicza

5-4 =

Oprócz Cytaty Adama Mickiewicza, poznaj również: