20 maja 2024 (Poniedziałek)
Imieniny: Bernard, Karol Wiktoria
D Byk
(20.04 - 22.05)
Szczęśliwa miłość

Cytaty o szczęśliwej miłości

Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni.

Bolesław Prus
Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni. - Bolesław Prus

Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca.

Theodor Fontane
Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca. - Theodor Fontane

W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę.

Iason Evangelu
W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę. - Iason Evangelu

Prawdziwa miłość oznacza, że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak bolesnymi wyborami stajesz.

Nicholas Sparks
Prawdziwa miłość oznacza, że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak bolesnymi wyborami stajesz. - Nicholas Sparks

Miłość jest stanem, w którym szczęście innej osoby jest niezbędne dla twego własnego.

Robert A. Heinlein
Miłość jest stanem, w którym szczęście innej osoby jest niezbędne dla twego własnego. - Robert A. Heinlein

Życie bez miłości nie ma sensu. Kto nie kochał, ten nigdy nie żył.

Z filmu "Joe Black"
Życie bez miłości nie ma sensu. Kto nie kochał, ten nigdy nie żył. - Z filmu "Joe Black"

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

Jan Paweł II
Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. - Jan Paweł II

Szczęście jest tylko częścią miłości, oto czego trzeba się nauczyć. Cierpienie także należy do miłości. To jest tajemnica miłości, jej piękno i jej ciężar. 

Walter Trobisch
Szczęście jest tylko częścią miłości, oto czego trzeba się nauczyć. Cierpienie także należy do miłości. To jest tajemnica miłości, jej piękno i jej ciężar.  - Walter Trobisch

Miłość – radość widzenia, dotykania istoty kochającej i godnej kochania, odczuwania jej wszystkimi zmysłami, i tak blisko, jak to możliwe.

Stendhal
Miłość – radość widzenia, dotykania istoty kochającej i godnej kochania, odczuwania jej wszystkimi zmysłami, i tak blisko, jak to możliwe. - Stendhal

Kochać kogoś – znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.

Kochać kogoś – znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
Załaduj więcej

Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca. 

Aleksander Świętochowski
Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca.  - Aleksander Świętochowski

Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce.

Davis Viscott
Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce. - Davis Viscott

Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.

Michał Anioł
Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. - Michał Anioł

Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.

Johann Heinrich Pestalozzi
Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu. - Johann Heinrich Pestalozzi

Szczęście dla mężczyzny to świadomość, że kiedy wieczorem wraca do domu, jakaś kobieta nasłuchuje jego kroków.

Clark Gable
Szczęście dla mężczyzny to świadomość, że kiedy wieczorem wraca do domu, jakaś kobieta nasłuchuje jego kroków. - Clark Gable

Gdy miłość zagnieździ się w sercu człowieka, staje się on jak dziecko, które nic nie rozumie.

Joseph Conrad
Gdy miłość zagnieździ się w sercu człowieka, staje się on jak dziecko, które nic nie rozumie. - Joseph Conrad

I choć nikt mnie tego nie uczył, wiem, że na tym polega miłość. Jeśli jest prawdziwa, sprawia, że człowiek staje się kimś więcej, niż był, kimś więcej, niż wierzył, że może być.

Veronica Roth
I choć nikt mnie tego nie uczył, wiem, że na tym polega miłość. Jeśli jest prawdziwa, sprawia, że człowiek staje się kimś więcej, niż był, kimś więcej, niż wierzył, że może być. - Veronica Roth

Kiedy jes­teś za­kocha­ny, wszys­tko zaczy­nasz widzieć w no­wym świet­le; sta­jesz się hoj­ny, prze­baczający i miły w sy­tuac­jach, w których wcześniej by­wałeś twar­dy i podły. W sposób nieunik­niony ludzie zaczną po­dob­nie reago­wać i wkrótce prze­konasz się, iż żyjesz w świecie ogar­niętym miłością, który ty sam stworzyłeś. Al­bo przy­pom­nij so­bie ok­re­sy, kiedy byłeś w złym hu­morze i jak wszys­tko cię de­ner­wo­wało, sta­wałeś się po­dej­rzli­wy, podły i wręcz pa­ranoidal­ny. Widziałeś, jak in­ni ludzie reago­wali na two­je zacho­wanie w po­dob­nie ne­gatyw­ny sposób, i nag­le zdałeś so­bie sprawę, że żyjesz we wro­gim świecie stworzo­nym przez two­je myśli i two­je uczu­cia.

Anthony de Mello
Kiedy jes­teś za­kocha­ny, wszys­tko zaczy­nasz widzieć w no­wym świet­le; sta­jesz się hoj­ny, prze­baczający i miły w sy­tuac­jach, w których wcześniej by­wałeś twar­dy i podły. W sposób nieunik­niony ludzie zaczną po­dob­nie reago­wać i wkrótce prze­konasz się, iż żyjesz w świecie ogar­niętym miłością, który ty sam stworzyłeś. Al­bo przy­pom­nij so­bie ok­re­sy, kiedy byłeś w złym hu­morze i jak wszys­tko cię de­ner­wo­wało, sta­wałeś się po­dej­rzli­wy, podły i wręcz pa­ranoidal­ny. Widziałeś, jak in­ni ludzie reago­wali na two­je zacho­wanie w po­dob­nie ne­gatyw­ny sposób, i nag­le zdałeś so­bie sprawę, że żyjesz we wro­gim świecie stworzo­nym przez two­je myśli i two­je uczu­cia. - Anthony de Mello

Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.

Brigitte Bardot
Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi. - Brigitte Bardot

Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca.

Theodor Fontane
Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca. - Theodor Fontane

Wasze Cytaty o szczęśliwej miłości

4×7 =

Oprócz Cytaty o szczęśliwej miłości, poznaj również: