20 maja 2024 (Poniedziałek)
Imieniny: Bernard, Karol Wiktoria
D Byk
(20.04 - 22.05)
Marek Aureliusz

Cytaty Marka Aureliusza

Bacz, byś nie postępował tak wobec ludzi niemających uczuć ludzkich, jak ludzie niemający uczuć ludzkich wobec ludzi.

Bacz, byś nie postępował tak wobec ludzi niemających uczuć ludzkich, jak ludzie niemający uczuć ludzkich wobec ludzi.

Co nie jest pożyteczne dla roju, i dla pszczoły nie jest pożyteczne.

Co nie jest pożyteczne dla roju, i dla pszczoły nie jest pożyteczne.

Często się dziwiłem, jak to każdy siebie więcej miłuje niż innych, a swój własny sąd o sobie ceni mniej niż sąd innych.

Często się dziwiłem, jak to każdy siebie więcej miłuje niż innych, a swój własny sąd o sobie ceni mniej niż sąd innych.

Co dla państwa nie jest szkodliwe, nie przynosi szkody i obywatelowi.

Co dla państwa nie jest szkodliwe, nie przynosi szkody i obywatelowi.

Nie marnowałem czasu na badanie tajemnic nieba.

Nie marnowałem czasu na badanie tajemnic nieba.

Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.

Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.

Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą.

Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą.

Śmierć jest tym sa­mym co na­rodzi­ny, mis­te­rium natury.

Śmierć jest tym sa­mym co na­rodzi­ny, mis­te­rium natury.

Możesz zacząć życie no­we. Jeszcze raz przyj­rzyj się spra­wom tak, jak zwykłeś to czy­nić. Na tym bo­wiem po­lega od­rodze­nie życia.

Możesz zacząć życie no­we. Jeszcze raz przyj­rzyj się spra­wom tak, jak zwykłeś to czy­nić. Na tym bo­wiem po­lega od­rodze­nie życia.

Nie należy się gniewać na bieg wypadków. Nic ich to bowiem nie obchodzi.

Nie należy się gniewać na bieg wypadków. Nic ich to bowiem nie obchodzi.
Załaduj więcej

Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę; daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę; i daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego.

Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę; daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę; i daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego.

Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży. 

Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży. 

Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.

Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.

Skromnie przyjmować, spokojnie tracić.

Skromnie przyjmować, spokojnie tracić.

Człowiek jest ty­le wart, ile war­te są spra­wy, który­mi się zajmuje.

Człowiek jest ty­le wart, ile war­te są spra­wy, który­mi się zajmuje.

Często popełnia nieprawość ten, kto czegoś nie robi, nie tylko ten, kto coś robi.

Często popełnia nieprawość ten, kto czegoś nie robi, nie tylko ten, kto coś robi.

Zawsze masz możność żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić. A szczęśliwy to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los – to dobre drgnienie duszy, dobre skłonności, dobre czyny.

Zawsze masz możność żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić. A szczęśliwy to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los – to dobre drgnienie duszy, dobre skłonności, dobre czyny.

Usuń wyobrażenie, a usunie się i poczucie krzywdy, usuń poczucie krzywdy, a usunie się i krzywda.

Usuń wyobrażenie, a usunie się i poczucie krzywdy, usuń poczucie krzywdy, a usunie się i krzywda.

Kochaj sztukę, której się nauczyłeś, i w niej znajdź spokój.

Kochaj sztukę, której się nauczyłeś, i w niej znajdź spokój.

Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry

Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry

Wasze Cytaty Marka Aureliusza

8-2 =

Oprócz Cytaty Marka Aureliusza, poznaj również: