23 czerwca 2024 (Niedziela)
F Rak
(22.06 - 22.07)
Po angielsku

Życzenia wielkanocne po angielsku

Życzenia wielkanocne po angielsku

Easter reminds us that hope must never be lost for as dark as the road may seem, there always lies light at the end of it. May all your prayers be fulfilled. May you have a pleasant Easter!

TŁUMACZENIE:
Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światło. Niech wszystkie twoje modlitwy się spełnią. Przyjemnych świąt wielkanocnych!

Easter reminds us that hope must never be lost for as dark as the road may seem, there always lies light at the end of it. May all your prayers be fulfilled. May you have a pleasant Easter! TŁUMACZENIE: Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światło. Niech wszystkie twoje modlitwy się spełnią. Przyjemnych świąt wielkanocnych!

Życzenia wielkanocne po angielsku

Easter is a time of reflection and joy as it symbolizes the renewal of life. May you feel it in your heart. 

TŁUMACZENIE:
Święta Wielkanocne są czasem refleksji i radości, gdyż symbolizują odrodzenie. Niech to uczucie wypełni Twoje serce.

Easter is a time of reflection and joy as it symbolizes the renewal of life. May you feel it in your heart. TŁUMACZENIE: Święta Wielkanocne są czasem refleksji i radości, gdyż symbolizują odrodzenie. Niech to uczucie wypełni Twoje serce.

Życzenia wielkanocne po angielsku

At this time of reflection and time out, I hope your heart is filled with joy at the wonder of life. I feel so lucky that we are part of each other’s lives, and look forward to whatever the year ahead holds for us. Have a happy Easter.

TŁUMACZENIE:
W tym czasie zadumy i odpoczynku, mam nadzieje że Twoje serce jest wypełnione radością z powodu cudu życia. Jestem taki szczęśliwy że jesteśmy nawzajem częścią swojego życia i nie mogę się doczekać tego co czeka nas w tym roku. Wesołych świąt.

At this time of reflection and time out, I hope your heart is filled with joy at the wonder of life. I feel so lucky that we are part of each other’s lives, and look forward to whatever the year ahead holds for us. Have a happy Easter. TŁUMACZENIE: W tym czasie zadumy i odpoczynku, mam nadzieje że Twoje serce jest wypełnione radością z powodu cudu życia. Jestem taki szczęśliwy że jesteśmy nawzajem częścią swojego życia i nie mogę się doczekać tego co czeka nas w tym roku. Wesołych świąt.

Życzenia wielkanocne po angielsku

Easter is all about hope and love. May the spirit of the Lord fill your home with peace and joy.

TŁUMACZENIE:
Wielkanoc opiera się na nadziei i miłości. Niech Duch Święty wypełni Twój dom spokojem i radością.

Easter is all about hope and love. May the spirit of the Lord fill your home with peace and joy. TŁUMACZENIE: Wielkanoc opiera się na nadziei i miłości. Niech Duch Święty wypełni Twój dom spokojem i radością.

Życzenia wielkanocne po angielsku

I wish you hope, love and plenty of colorful Easter eggs. Happy Easter! 

TŁUMACZENIE:
Życzę Ci dużo nadziei, miłości i wielu kolorowych jajek. Wesołej Wielkanocy! 

I wish you hope, love and plenty of colorful Easter eggs. Happy Easter!  TŁUMACZENIE: Życzę Ci dużo nadziei, miłości i wielu kolorowych jajek. Wesołej Wielkanocy! 

Życzenia wielkanocne po angielsku

Have faith in the Lord. He brings life and the truth. Wishing you a blessed Easter! 

TŁUMACZENIE:
Miejcie wiarę w Panu! On przynosi życie i prawdę. Życzę Wam błogosławionych świąt.

Have faith in the Lord. He brings life and the truth. Wishing you a blessed Easter! TŁUMACZENIE: Miejcie wiarę w Panu! On przynosi życie i prawdę. Życzę Wam błogosławionych świąt.

Życzenia wielkanocne po angielsku

Easter brings fun, Easter bring Happiness, Easter brings God’s endless blessings, Easter brings love and the freshness of spring. Happy Easter to you and your family! May God bless you now and always. 

TŁUMACZENIE:
Wielkanoc przynosi zabawę, Wielkanoc przynosi szczęści, Wielkanoc przynosi nieskończone Boże błogosławieństwo, Wielkanoc przynosi miłość i wiosenna świeżość. Wesołych świąt Wielkanocnych dla Ciebie i Twojej rodziny! Niech Bóg błogosławi Cię teraz i zawsze.

Easter brings fun, Easter bring Happiness, Easter brings God’s endless blessings, Easter brings love and the freshness of spring. Happy Easter to you and your family! May God bless you now and always. TŁUMACZENIE: Wielkanoc przynosi zabawę, Wielkanoc przynosi szczęści, Wielkanoc przynosi nieskończone Boże błogosławieństwo, Wielkanoc przynosi miłość i wiosenna świeżość. Wesołych świąt Wielkanocnych dla Ciebie i Twojej rodziny! Niech Bóg błogosławi Cię teraz i zawsze.
Załaduj więcej

Życzenia wielkanocne po angielsku

May your Easter be filled with lots of Easter eggs, presents from the Easter bunny, blessings from Jesus Christ and most of all happiness that lasts for a life time. I’m sending lots of love on your way. Happy Easter to you.

TŁUMACZENIE:
Niech Twe święta wypełnią jajka wielkanocne, prezenty od zajączka, błogosławieństwo od Jezusa Chrystusa i przede wszystkim radość, która będzie trwać po wieki. Przesyłam moc miłości. Wesołych świąt wielkanocnych.

May your Easter be filled with lots of Easter eggs, presents from the Easter bunny, blessings from Jesus Christ and most of all happiness that lasts for a life time. I’m sending lots of love on your way. Happy Easter to you. TŁUMACZENIE: Niech Twe święta wypełnią jajka wielkanocne, prezenty od zajączka, błogosławieństwo od Jezusa Chrystusa i przede wszystkim radość, która będzie trwać po wieki. Przesyłam moc miłości. Wesołych świąt wielkanocnych.

Życzenia wielkanocne po angielsku

May you find the renewal of hope, health, love and the spirit of God. Happy Easter to you and your lovely family.

TŁUMACZENIE:
Życzę ci odnowy nadziei, zdrowia, miłości i ducha świętego. Wesołych świąt wielkanocnych dla ciebie i twojej ukochanej rodziny!)

May you find the renewal of hope, health, love and the spirit of God. Happy Easter to you and your lovely family. TŁUMACZENIE: Życzę ci odnowy nadziei, zdrowia, miłości i ducha świętego. Wesołych świąt wielkanocnych dla ciebie i twojej ukochanej rodziny!)

Życzenia wielkanocne po angielsku

Happy Easter to you and your family. God bless you now and always. 

TŁUMACZENIE:
Życzę Tobie i Twojej rodzinie wesołych Świąt Wielkanocnych. Niech Bóg błogosławi Wam teraz i zawsze.

Happy Easter to you and your family. God bless you now and always. TŁUMACZENIE: Życzę Tobie i Twojej rodzinie wesołych Świąt Wielkanocnych. Niech Bóg błogosławi Wam teraz i zawsze.

Życzenia wielkanocne po angielsku

Easter reminds us that hope must never be lost for as dark as the road may seem, there always lies light at the end of it. May all your prayers be fulfilled. May you have a pleasant and wonderful Easter! 

TŁUMACZENIE:
Święta wielkanocne przypominają nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światełko. Niech wszystkie Wasze modlitwy się spełnią. Przyjemnych i wspaniałych Świąt wielkanocnych!

Easter reminds us that hope must never be lost for as dark as the road may seem, there always lies light at the end of it. May all your prayers be fulfilled. May you have a pleasant and wonderful Easter! TŁUMACZENIE: Święta wielkanocne przypominają nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światełko. Niech wszystkie Wasze modlitwy się spełnią. Przyjemnych i wspaniałych Świąt wielkanocnych!

Życzenia wielkanocne po angielsku

Even if many people focus on the Easter bunny and the chocolate eggs, let’s not forget the main reason why we celebrate this very special day. Jesus Christ was resurrected and we shall celebrate his return from the dead. Happy Easter! 

TłUMACZENIE:
Nawet jeśli wielu ludzi skupia się na wielkanocnych zającach i czekoladowych jajkach, nie zapominajmy głównego powodu, dla którego świętujemy ten wyjątkowy dzień. Jezus Chrystus zmartwychwstał i powinniśmy celebrować jego powrót ze świata zmarłych. Wesołych świąt!

Even if many people focus on the Easter bunny and the chocolate eggs, let’s not forget the main reason why we celebrate this very special day. Jesus Christ was resurrected and we shall celebrate his return from the dead. Happy Easter! TłUMACZENIE: Nawet jeśli wielu ludzi skupia się na wielkanocnych zającach i czekoladowych jajkach, nie zapominajmy głównego powodu, dla którego świętujemy ten wyjątkowy dzień. Jezus Chrystus zmartwychwstał i powinniśmy celebrować jego powrót ze świata zmarłych. Wesołych świąt!

Życzenia wielkanocne po angielsku

Abundance, hope and love. Have a joyful Easter! 

TŁUMACZENIE:
Obfitości, nadziei i miłości. Życzę Ci wesołych Świąt Wielkanocnych.

Abundance, hope and love. Have a joyful Easter! TŁUMACZENIE: Obfitości, nadziei i miłości. Życzę Ci wesołych Świąt Wielkanocnych.

Życzenia wielkanocne po angielsku

Have a wonderful Easter. It is time to celebrate the Salvation and enjoy new life. 

TŁUMACZENIE:
Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych. To czas żeby świętować Zbawienie i cieszyć się nowym życiem.

Have a wonderful Easter. It is time to celebrate the Salvation and enjoy new life. TŁUMACZENIE: Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych. To czas żeby świętować Zbawienie i cieszyć się nowym życiem.

Najlepsze życzenia - Życzenia wielkanocne po angielsku. Wasze propozycje

5-2 =

Już znasz życzenia na Życzenia wielkanocne po angielsku, poznaj inne: