29 września 2022 (Czwartek)
I Waga
(23.09 - 22.10)
Po śląsku

Życzenia urodzinowe po śląsku

Dzisioj w dniu Twojego geburstagu
Życza Ci kupa uciechy
Aby żodne choróbsko Cie nie trzimało
Coby wszyscy Ci pszoli
Z życio boł fest zadowolony
I dostoł kupa geszynków!

Dzisioj w dniu Twojego geburstagu Życza Ci kupa uciechy Aby żodne choróbsko Cie nie trzimało Coby wszyscy Ci pszoli Z życio boł fest zadowolony I dostoł kupa geszynków!

Chca Ci winszować na tyn gyburstag najsamprzod uśmiychu kożdego dnia, coby Cie troski mijały, żeby Ci zawdy zdrowi dopisywało i żebyś umioł (umiała) znojść czas na marzynia. Bo marzynia som fest ważne. Łone nos wyróżniajom łod wszyjstkigo tego, co żyje.

Chca Ci winszować na tyn gyburstag najsamprzod uśmiychu kożdego dnia, coby Cie troski mijały, żeby Ci zawdy zdrowi dopisywało i żebyś umioł (umiała) znojść czas na marzynia. Bo marzynia som fest ważne. Łone nos wyróżniajom łod wszyjstkigo tego, co żyje.

Na przileżytoś Twojygo gyburtstaku winszuja Ci (Wom) zdrowio, szczynścio i 
radości, połny kabzy, gryfnych dziołchów/pociechy z chopa.

Na przileżytoś Twojygo gyburtstaku winszuja Ci (Wom) zdrowio, szczynścio i  radości, połny kabzy, gryfnych dziołchów/pociechy z chopa.

Winszuja Ci dzisio, cobyś se żył (żyła) po leku, rajzowoł (rajzowała) kaj ino se zapragniesz i uśmiychoł (uśmiechała) sie wszyndy i do wszyjstkich

Winszuja Ci dzisio, cobyś se żył (żyła) po leku, rajzowoł (rajzowała) kaj ino se zapragniesz i uśmiychoł (uśmiechała) sie wszyndy i do wszyjstkich

Co by dycki zdrowi było
Szōstka w lotka sie cylnyło
Co by żŏdyn niy nerwowŏł
Kożdy pjyknie przygadowŏł
By ci dzisio winszowali
Po słodkim dziubeczku dali
A jŏ życza nŏjlepszego
I życiŏ fest wesołego

Co by dycki zdrowi było Szōstka w lotka sie cylnyło Co by żŏdyn niy nerwowŏł Kożdy pjyknie przygadowŏł By ci dzisio winszowali Po słodkim dziubeczku dali A jŏ życza nŏjlepszego I życiŏ fest wesołego

wszystkiego nojlepszego skuli twojego świynta.
Życza ci dużo szczynscio, zdrowio i coby ci piwko zawdy smakowało, a baba niy robiła larma, jak ździebko za duźo go wychlastosz

wszystkiego nojlepszego skuli twojego świynta. Życza ci dużo szczynscio, zdrowio i coby ci piwko zawdy smakowało, a baba niy robiła larma, jak ździebko za duźo go wychlastosz

Kartki na urodziny