18 maja 2024 (Sobota)
D Byk
(20.04 - 22.05)
Rocznica ślubu

Zaproszenie na rocznicę ślubu

Z wielką radością zapraszamy
Sz.P. ..................................................
na uroczystą mszę świętą z okazji ..... rocznicy naszego ślubu,
która odbędzie się
w dniu ........... o godzinie ......
w kościele ...........
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie
do restauracji ..................

 

Z wielką radością zapraszamy Sz.P. .................................................. na uroczystą mszę świętą z okazji ..... rocznicy naszego ślubu, która odbędzie się w dniu ........... o godzinie ...... w kościele ........... Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie do restauracji ..................  

(Imiona zapraszających)
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. ............
na uroczystość ….. -lecia zawarcia
Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się
dnia …........ roku o godzinie …...
w Kościele …...............

Po uroczystej mszy świętej
serdecznie zapraszamy
na przyjęcie do restauracji ….....
przy ul. …..................

 

(Imiona zapraszających) mają zaszczyt zaprosić Sz.P. ............ na uroczystość ….. -lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa, która odbędzie się dnia …........ roku o godzinie …... w Kościele …............... Po uroczystej mszy świętej serdecznie zapraszamy na przyjęcie do restauracji …..... przy ul. …..................  

Gdy na kartkach kalendarza ukaże się data …..., a zegar wybiję godzinę …...... obchodzić będziemy naszą …... rocznicę ślubu i ponownie miłość małżeńską ślubować sobie będziemy w kościele …...........................................

Na uroczystość tę serdecznie zapraszamy
Sz.P. .................................................................

Po mszy św. miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu w naszym domu.

Gdy na kartkach kalendarza ukaże się data …..., a zegar wybiję godzinę …...... obchodzić będziemy naszą …... rocznicę ślubu i ponownie miłość małżeńską ślubować sobie będziemy w kościele …........................................... Na uroczystość tę serdecznie zapraszamy Sz.P. ................................................................. Po mszy św. miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu w naszym domu.

..... lat temu
przysięgaliśmy sobie dozgonną miłość
wobec Boga i świadków. 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. z okazji naszej rocznicy ślubu, która odbędzie się dnia .............. o godzinie ....... w kościele .................

Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu w restauracji .....

 

 

 

..... lat temu przysięgaliśmy sobie dozgonną miłość wobec Boga i świadków.  Serdecznie zapraszamy na Mszę św. z okazji naszej rocznicy ślubu, która odbędzie się dnia .............. o godzinie ....... w kościele ................. Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu w restauracji .....      

…....................................
... lat temu
połączyli swoje serca dozgonnym węzłem małżeńskim
wobec Boga i świadków.

Serdecznie zapraszają
Sz.P. ............
na powtórne przeżycie tej uroczystej chwili 
dnia ….... o godzinie ….. w kościele …....

Po mszy zapraszamy na przyjęcie do restauracji …............. w …................... przy ul. …....................

 

….................................... ... lat temu połączyli swoje serca dozgonnym węzłem małżeńskim wobec Boga i świadków. Serdecznie zapraszają Sz.P. ............ na powtórne przeżycie tej uroczystej chwili  dnia ….... o godzinie ….. w kościele ….... Po mszy zapraszamy na przyjęcie do restauracji …............. w …................... przy ul. …....................  

….........................................
postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym wobec Boga oraz świadków i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński  …... lat temu
 
Serdecznie zapraszamy
Sz.P. ....................................................................
na powtórne przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili 
w dniu
…................................... o godzinie …........
w kościele .............................

Po uroczystej mszy zapraszamy na przyjęcie do naszego domu.

 

 

…......................................... postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym wobec Boga oraz świadków i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński  …... lat temu   Serdecznie zapraszamy Sz.P. .................................................................... na powtórne przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili  w dniu …................................... o godzinie …........ w kościele ............................. Po uroczystej mszy zapraszamy na przyjęcie do naszego domu.    

Wasze Zaproszenie na rocznicę ślubu

8-3 =

Oprócz Zaproszenie na rocznicę ślubu, poznaj również: