17 kwietnia 2024 (Środa)
C Baran
(21.03 - 19.04)
Studniówka

Zaproszenie na studniówkę

Mamy zaszczyt
zaprosić
WP...................................................
......................................................
na
Bal Studniówkowy,
który odbędzie się
dnia .......................... o godzinie .............
w ..............................

Maturzyści

Mamy zaszczyt zaprosić WP................................................... ...................................................... na Bal Studniówkowy, który odbędzie się dnia .......................... o godzinie ............. w .............................. Maturzyści

My najstarsi Żakowie Collegium
z radością zawiadamiamy
WP...................................................................
iż na 100 dni przed Maturą
Bal Studniówkowy
odprawiać postanawiamy.
Bal ów dnia ........................ AD ......... o godzinie ..........
w ...................................................................
odprawion zostanie.

Przeto prosim Wielmożnych Państwa
by swym przybyciem uciechą niezmierną
gawiedź naszą uraczyli.

My najstarsi Żakowie Collegium z radością zawiadamiamy WP................................................................... iż na 100 dni przed Maturą Bal Studniówkowy odprawiać postanawiamy. Bal ów dnia ........................ AD ......... o godzinie .......... w ................................................................... odprawion zostanie. Przeto prosim Wielmożnych Państwa by swym przybyciem uciechą niezmierną gawiedź naszą uraczyli.

Zacne Collegium
im. ...............................................................
staropolskiej tradycji zadość czyniący
na 100 dni przed maturą

dnia ............................ Anno Domini …...
gdy zegar wybije godzinę .............
w ...................................................................
Bal Studniówką zwany
wyprawia

Uprzejmie zatem prosi
WP..................................................................

aby uroczystość swą obecnością zaszczycić.

Zacne Collegium im. ............................................................... staropolskiej tradycji zadość czyniący na 100 dni przed maturą dnia ............................ Anno Domini …... gdy zegar wybije godzinę ............. w ................................................................... Bal Studniówką zwany wyprawia Uprzejmie zatem prosi WP.................................................................. aby uroczystość swą obecnością zaszczycić.

Na 100 dni przed maturą
zaszczytem jest zaprosić
........................................
na Bal Maturalny,
który odbędzie się
dnia ........................ o godzinie ........
w ............................

Serdecznie zapraszają
Maturzyści

 

Na 100 dni przed maturą zaszczytem jest zaprosić ........................................ na Bal Maturalny, który odbędzie się dnia ........................ o godzinie ........ w ............................ Serdecznie zapraszają Maturzyści  

Jeszcze niedojrzali,
ale już świadomi tego,
co nas czeka
za 100 dni
mamy zaszczyt zaprosić
WP................................................
................................................
na Bal Studniówkowy.

Maturzyści

Uroczystość odbędzie się
dnia .............. o godzinie ...........
w .....................................

Jeszcze niedojrzali, ale już świadomi tego, co nas czeka za 100 dni mamy zaszczyt zaprosić WP................................................ ................................................ na Bal Studniówkowy. Maturzyści Uroczystość odbędzie się dnia .............. o godzinie ........... w .....................................

Z radością zawiadamiamy
iż wobec faktu nieuchronnie zbliżającej się matury
nawiązując do wieloletniej tradycji szkoły
nasza brać uczniowska

......................(Nazwa szkoły)....................
dnia ...................... o godzinie ........
w .................... przy ul. ...........................
Bal Studniówkowy wyprawić postanawia.


Uprzejmie zatem prosimy, aby poddając nasze zaproszenie
łaskawej atencji, uświetnić uroczystość swą obecnością.

Maturzyści

 

Z radością zawiadamiamy iż wobec faktu nieuchronnie zbliżającej się matury nawiązując do wieloletniej tradycji szkoły nasza brać uczniowska ......................(Nazwa szkoły).................... dnia ...................... o godzinie ........ w .................... przy ul. ........................... Bal Studniówkowy wyprawić postanawia. Uprzejmie zatem prosimy, aby poddając nasze zaproszenie łaskawej atencji, uświetnić uroczystość swą obecnością. Maturzyści  

Maturzyści
Liceum ............

serdecznie zapraszają
 ....................................

na uroczysty Bal Studniówkowy,

który odbędzie się
.............................. w ...............................

Początek balu: godzina 20.00

Maturzyści Liceum ............ serdecznie zapraszają  .................................... na uroczysty Bal Studniówkowy, który odbędzie się .............................. w ............................... Początek balu: godzina 20.00

Wasze Zaproszenie na studniówkę

2×3 =

Oprócz Zaproszenie na studniówkę, poznaj również: