11811
Maj 19 przez Joanna23

Świat studentów wcale nie musi być nudny. Kto powiedział, że to tylko same ćwiczenia, kolokwia, czy egzaminy? Zresztą, nawet test można sobie umilić, spójrzmy:

Co według ciebie jest najlepszym sposobem na przeludnienie? Uzasadnij swoją odpowiedź

Odpowiedź: Igrzyska Śmierci

Opisz prawo Beer - Lamberta

 Odpowiedź: Człowiek + piwo = zgon

Napisz 2 tysiące słów w liczbach

 Odpowiedź: 2 tysiące słów w liczbach

Należy znaleźć X

 Odpowiedź: Tutaj 

Polecenie brzmi: Odpowiedz na pytania możliwie jak najdokładniej.

Odpowiedzi:

 W której bitwie zginął Napoleon?

- w swojej ostatniej

 Gdzie podpisano Deklarację o Niepodległości?

- na dole strony

W jakim stanie płynie rzeka Ravi?

-w stanie ciekłym

 Jaki jest najczęstszy powód rozwodów?

- małżeństwo

Czego nie zjesz nigdy na śniadanie?

- obiadu i kolacji

Jak wygląda połówka jabłka?

- tak samo, jak druga połówka

 Jeśli wrzucisz czerwony kamień do Niebieskiego Morza, to co się stanie?

-  kamień stanie się mokry

Jak człowiek może nie spać 8 dni?

-  niech śpi w nocy

Jeśli masz 4 pomarańcze i 3 jabłka w jednej ręce, a w drugiej 3 pomarańcze i 4 jabłka, to co masz?

- bardzo wieeelkie ręce

8 mężczyzn budowało ścianę przez 10 godzin. Ile czasu będzie budować ścianę czterech?

Nie trzeba na to czasu. Ściana już jest zbudowana

Jak nazywamy naukę o tym, że klasyfikujemy wszystko, co żyje?

Odpowiedź: Rasizm

Polecenie brzmi: Napisz komendy, które wydasz siostrze do poniższych przykładów.

Odpowiedź: Ja nie mam siostry

Mark i Mary chcieli sprawdzić, jaki kolor jest najbardziej lubiany wśród ludzi. Zrobili więc ankietę. Mary spytała 30 osób, Mark 150. Wtedy Mark stwierdził, że jego wnioski będą prawdopodobnie lepsze i bardziej wiarygodne niż u Mary. Dlaczego Mark tak twierdzi?

Odpowiedź ucznia: Bo Mark jest mężczyzną

Podaj wyjaśnienie terminu "twarda woda".

Odpowiedź: Lód

Rozszerz: 'a+b" do nieskończoności?

Tracey się myli. Podaj powód, dlaczego tak jest?

Odpowiedź: Tracey jest kobietą

Narysuj, jak będziesz wyglądał za sto lat...

Narysuj i opisz męski i żeńskie organy płciowe

Odpowiedź nauczyciela: Wstydź się!  Udowodnij po lekcji...

Czy mężczyzna może się nadal rozmnażać, jeśli ma tylko jedno jądro?

Odpowiedź: Nie. Żadna kobieta nie uzna go za atrakcyjnego

Zadanie brzmi: Wody w oceanach są długo ciepłe. Pewien inżynier stworzył wzór i wyjaśnił, że jeśli np. temperatura wody wynosi 10 stopni, to odczuwalna jest w atmosferze jako 20 stopni. Inżynier ten jednak został zwolniony. Wyjaśnij, dlaczego tak się stało.

Odpowiedź ucznia: Bo spał z żoną swojego szefa

Kiedy motocyklista powinien używać odblasków?

 Odpowiedź: Kiedy chce wyglądać jak idiota

Co przedstawia diagram? a. teorię ewolucji Lamarka b. teorię ewolucji Darwina c. zasady Malthusa d. teorię Lyellsa na temat wcześniejszych zmian

Odpowiedź: e. żyrafy i kreatury bez serca

Narysuj i nazwij 4 symbole ciężkich metali

Dlaczego Saturn ma pierścień?

Odpowiedź ucznia:

- Bo Bóg go lubił i założył mu pierścionek.

Odpowiedź nauczyciela:

- Saturn nie jest dziewczyną do wzięcia

Narysuj szkic sytuacji

Pierwsze komórki były prawdopodobnie...?

Odpowiedź: samotne

Brian miał 50 kawałków cista. Zjadł 48. Co ma teraz?

Odpowiedź:  Cukrzycę. Brian jest pieprzonym cukrzykiem

By zmienić centymetry na metry, musisz...?

 Odpowiedź: usunąć 'centy'

I coś z naszego podwórka....